slovensky english česky

Produkty a Služby

ZPRACOVÁNÍ REPOTRU O PRODEJI

Report o prodejích klienta je zpracovávaný ve formátu do kontingenčních tabulek a grafů v prostředí Microsoft Excel (.xls). Obsahuje zpracované prodejní hlášení dodávané distributory.

V kontingenčních tabulkách je možné sledovat tyto parametry:

- ČAS - rok, čtvrtletí (cyklus), měsíc, týden
- JEDNOTKY - kusy, peněžní měny
- GEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ - republika, kraje, okresy, města, odběratel
- ČLENĚNÍ SPOLOČNOSTI - společnost, linie, area, medicínští reprezentanti
- UHLY POHLEDU - společnost, linie, produkt, jednotlivé balení

Na základě týdenního zpracování a dodávaní hlášení o prodeji na úroveň lékáren, má uživatel možnost průběžně sledovat vývoj prodejů. Dále je možné porovnávat prodeje za čtvrtletí s měsíčními prodeji. Zpráva o prodejích umožňuje medicínským reprezentantům pravidelně sledovat vývoj prodejů ve svém regiónu a porovnávat ho s plánem prodejů.

Managementu společnosti umožňuje porovnávat plán se skutečností a pomáhá tak
- vyhodnocovat úspěšnost prodeje v porovnaní s předcházejícím obdobím
- analyzovat vliv medicínských reprezentantů na objem prodeje

Výsledky se potom dají přímo použít pro plánovaní prodeje anebo odměňování medicínských reprezentantů.
Zpracovaný report (přehled ?) o prodejích je periodicky k dispozici pro klienta v průběhu 2 dní po dodaní prodejných hlášení od všech distributorů.O nás
Produkty a Služby
Kontakt
Klientská zóna