slovensky english česky

Produkty a Služby

SALES & MARKETING APPLICATION

Optimální zpracování a přehlednost dat
Aplikace SMA zobrazuje klíčové ukazatele efektivnosti, kterými se monitoruje vliv obchodních a marketingových kroků na činnost Vaší společnosti.

Charakteristika:

 • Analytický nástroj na ulehčení práce manažérů i reprezentantů
 • Rozsáhle možnosti analýzy prodejných dat (IMS, prodeje, plány, aktivity reprezentantů i area manažérů)
 • Ukazatele podílu na trhu, trend
 • Dimenze – čas, región, produkt
 • Typy dat – počty kusů, plán, investice
 • Konsolidace dat za uplynulé období
 • Jednoduchý, rychlý a okamžitý přístup do aplikace SMA
 • Práce v aplikaci SMA pomocí Internetového prohlížeče
Aplikace SMA spojuje výstupy z jednotlivých systémů klienta do komplexního přehledného reportu, čím vzniká souhrnný globální pohled na údaje o prodejích i aktivitách společnosti, prodejních linií i medicínských reprezentantů.

Ukazatele, které je možné sledovat a porovnávat jejich vývoj:

 • Market Share,
 • Aktivity (Area Manažér, Repr.)
 • Plán/Realita
 • Prodej produktů,
 • Návštěvy (plánované návštěvy, uskutečněné návštěvy, targetované návštěvy)
 • Investice reprezentantů
Příklady analýz:

 • Prodej vs Plán (ASM, Reps)
 • % Plnění Plánu (REGION Rep.) vs % Plnění Plánu (National)
 • Podíl na Trhu
 • Podíl na Trhu – Trend
 • Nárůst/Pokles prodeje za uplynulé období
 • Area Manažér – Coaching Days
 • Area Manažér – Aktivity
 • Počet uskutečněných návštěv vs Plánované návštěvy
 • Průměrný počet návštěv (REGION Rep.) vs Průměrný počet návštěv (NATIONAL)
 • % Plnění targetovaných návštěvVýhody:

 • Využití moderních technologií
 • Nízké nároky na investice
 • Okamžitý přístup z jakého-koliv počítače připojeného na Internet
 • Bez dodatečných investic do technologií (postačí PC s přístupem na Internet)
 • Centralizovaná aktualizace aplikace (při přidávaní či úpravě aplikace)
Pokud medicínští reprezentanti budou mít pravidelný komplexní přehled o svém regiónu (o prodejích, aktivitách, targetním pokrytí, investicích, market share), i zprávy připravované obchodními zástupci budou rychlejší a úplnější.


Váš klíč k optimální efektivnosti prodeje a marketingu

Jako volitelnou součást aplikace SMA poskytujeme pravidelný monitoring tagretních skupin formou telemarketingu – Recall Testu.

Díky této přidané hodnotě bude prodejní tým adresnější při svém úsilí. Společnost tím dosáhne vyšší efektivitu při vynakládaní obchodních a marketingových zdrojů a zoptimalizuje strukturu a úsilí prodejního týmu.

Pravidelní monitoring targetních skupin umožní:

 • zvýšit ukazatel návratnosti návštěv a eliminovat neproduktivní návštěvy
 • zdokonalit a zracionalizovat procesy segmentace a marketingového cílení
 • optimalizovat, maximalizovat výsledky obchodní a marketingové činnosti
 • řídit frekvence návštěv pro různé linie
Aplikace SMA na základě uživatelských autorizačních úrovní zabezpečuje potřebné sdílení všech dat. Zároveň poskytuje komplexní a globální pohled na informace pro reprezentanty, area manažérů, sales manažérů, ale i pro management společnosti. Každá z těchto úrovní má své reporty připravené podle individuálních požadavků.O nás
Produkty a Služby
Kontakt
Klientská zóna