slovensky english česky

Produkty a Služby

PRŮZKUM TRHU

Průzkum trhu zahrnuje ad-hoc studiu, realizovanou v průběhu telefonického kontaktování zákazníků klienta. Tento kvantitativně/kvantitativní výzkum může zjistit efektivitu komunikovaných zpráv, propagačních nástrojů, efektivitu reklamních kampaní. Výsledky průzkumů jsou shrnuté do závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva obsahuje písemnou, tabulkovou a grafickou část.

KOMBINACE TELEFONICKÉHO MARKETINGU A PRŮZKUMU TRHU

Jde o využití call centra na přesun požadované informace klientovi a získaní zpětné vazby zaznamenáním odpovědí klientů na malý počet standardních otázek. Kladení otázek a následní zaznamenání odpovědí je plně standardizované. Měření úspěšnosti kampaní je nevyhnutnou součástí efektivního marketingového řadění. Cílem je zjišťování skutečného počtu klientů vystavených působeni kampaně. Tímto monitorováním můžeme zjistit i povědomí o vašem produktu, u vybrané cílové skupiny. Monitorováním propagačních aktivit a trhovým průzkumem získáte přesný přehled, jestli byly vynaložené prostředky použity efektivně. Přesný přehled podpoří rozhodování při budoucích aktivitách a poskytne konkurenční výhodu.O nás
Produkty a Služby
Kontakt
Klientská zóna