slovensky english česky

Produkty a Služby

CALL CENTRUM

Call Centrum slouží na hromadné zpracování telefonických hovorů. Je vybavené zodpovídající technikou (dostatečným počtem telefonních linek, počítačovým vybavením HW a SW) a zkušeními, odborně školeními operátory. Operátoři telefonicky kontaktují klienty napřed vybrané, definovaní skupinu zákazníků. Výhodou je průběžná kontrola efektivnosti vynaložených prostředků. Call centrum je jednou z moc často využívaných možností jako podpořit úspěšnost marketingových kampaní. Call centrum umožňuje poskytovat telefonickou podporu zákazníkům, anebo aktivně oslovovat cílovou skupinu. Pracovníci Call centra jsou připraveni zabezpečit plnou podporu zákazníkových marketingových aktivit i s jejich následným statistickým vyhodnocením.O nás
Produkty a Služby
Kontakt
Klientská zóna